Om oss

TF Ventilation & El AB grundades för drygt 20 år av tre ivriga entreprenörer. Redan från första början har företaget haft som ambition att fokusera på kundnytta och förstå kundens behov inom ventilation, kyla, el, tele och bygg för att kunna leverera anpassade lösningar med hög kvalitet och hög tillförlitlighet. Målet är att kunden ska känna förtroende för TF som en långsiktig samarbetspartner och leverantör.

 

TF har alltid jobbat medvetet för att attrahera, behålla och utveckla de bästa medarbetarna i regionen. I en serviceinriktad verksamhet som företaget bedriver utgör medarbetarna den viktigaste tillgången för att framgångsrikt betjäna kunderna. TF investerar varje år i medarbetarnas tekniska kompetens vilket kommer kunderna till godo.

 

TF har genom åren etablerat och utvecklat många värdefulla affärsrelationer med framgångsrika kunder i regionen. Tillsammans med dessa kunder har företaget vuxit till en ledande aktör inom ventilation, kyla, el, tele och bygg i regionen med Örnsköldsvik som bas. Idag erbjuder TF allt från projektering till totalentreprenader samt fortlöpande underhålls- och servicetjänster.

 

År 2011 gick Håkan Brandberg in som ny huvudägare när de ursprungliga ägarna köptes ut. Sen dess har företaget förtydligat sina kunderbjudanden med en stark fokusering på totala servicetjänster. Allt fler kunder efterfrågar en samarbetspartner som kan ta ansvar för servicen på kundens kompletta anläggning. TF erbjuder dessa kunder en kontaktperson som ansvarar för kundens totala servicebehov.

 

TF jobbar också intensivt med effektiv renovering av fastigheter. TF har tagit fram en egen produktionsmetodik som erbjuds kunder inom renoveringar av fastigheter. Denna metodik som är influerad av verkstadsindustrins arbetssätt har visat sig framgångsrik eftersom den möjliggör att komplexa och tidigare tidskrävande renoveringar av fastigheter nu kan genomföras med hög kvalitet och avsevärt fortare. Det resulterar i en lägre totalkostnad och dessutom i ett mindre intäktsbortfall för kunden jämfört med en traditionell renovering. TF skapar därför ett mervärde för kunder som exempelvis hotellkedjor och fastighetsägare.

 

Affärsutvecklingen inom TF sker tillsammans med framgångsrika och krävande kunder. TF som alltid jobbar kundnära, flexibelt och effektivt står väl rustat för att möta marknadens krav de kommande åren!

 

Företagsfakta
Namn: TF ventilation & el AB
Org.nr: 556514-6528
Säte: Örnsköldsvik
Antal anställda: ca 45 personer
Omsättning: ca 80 mkr

TF Ventilation & El AB   |  Maskingatan 1, 891 38 Örnsköldsvik   |  Telefon: 0660-177 21