Miljö- och Kvalitetspolicy

TF Ventilation & El AB erbjuder sina kunder tjänster inom el, kyla, VVS, byggarbeten, utbildning/ projektering samt besiktning.
Gällande lagstiftning, god kvalitet, de krav som våra kunder ställer samt våra egna mål ska vi använda som grund för att regelbundet granska vår verksamhet ur miljö- och kvalitetssynpunkt. Tillsammans ska vi arbeta för ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar och arbetsplatsolyckor.

 

Vårt miljöarbete innebär att vi:

• Sorterar det avfall som uppstår när vi arbetar och försöker minska avfallsmängderna där så är möjligt.

• Följer relevanta miljöförfattningar och miljökrav.

• Så länge det är ekonomiskt rimligt, använder så miljövänliga material och maskiner som möjligt.

• Vid installationer strävar efter att installera energieffektiva och miljösmarta produkter.

• Samt arbetar med ständiga förbättringar när det kommer till miljöpåverkan.

 

Vårt kvalitetsarbete innebär att vi:

• Skall uppfylla de krav som kunder och myndigheter ställer på oss.

• Genom snabba leveranser och väl utförda projekt arbetar för att kunden ska bli nöjd.

• Håller en god kommunikation med kunden för att nå en hög tillfredsställelse.

• Ständigt utbilda personalen för att behålla hög kvalitet.

• Samt arbetar med ständiga kvalitetsförbättringar.

 

Behörigheter som TF ventilation och el innehar är:

• Elbehörighet Allmän

• Företagscertifiering kyla

• OVK Riksbehörighet

• Bas U & bas P

TF Ventilation & El AB   |  Maskingatan 1, 891 38 Örnsköldsvik   |  Telefon: 0660-177 21