TF anställer en ny VD

Den 1:a december 2015 anställdes Peter Lundgren som tfVD.

Peters huvudsakliga arbetsuppgifter, initialt är:
– Ansvarig för all administrativ verksamhet i bolagen

– Kontrakts- och avtalsansvarig: Innebär i princip kontroll av avtal innan dessa ingås.
– Kontakt för externa intressenter: Banker, Försäkringsbolag, Fackförbund, Skatteverk,   
   Tjänstekonsulter och liknande andra intressenter.

– och den viktigaste arbetsuppgiften är att vara en stödfunktion till samtliga medarbetare i koncernen

Nyheter


25
nov 2014

TF Ventilation & El